Přejít na obsah

Company Group a. s. - je multifunkční společnost, zabývající se hlavně pořádáním koncertů vážné hudby a výstav nejrůznějšího charakteru.

Company Group

Vítejte na stránkách společnosti Comapny Group, a. s., jejichž hlavním účelem je Vás komfortně informovat o činnosti naší společnosti, našich projektech a budoucích krocích rozvoje.

Naše poslání

  • zákazníky vyhledávaný partner pro pořádání koncertů vážné hudby, společenských akcí, výstav a marketingových kampaní,
  • spolupráce s jednou z nejvýznamnějších secesních památek v České republice - Obecním domem - se záměrem ekonomicko-marketingového rozvoje,
  • investice do kultury a umění pro kontinuální rozvoj osobnosti našich zákazníků a obchodních partnerů,
  • investice do marketingových nástrojů a technik za účelem disponovat významnou konkurenční výhodou v podobě znalostí a strategických míst propagace.

Naše vize

  • při ohleduplné podnikatelské činnosti pořádat nejúspěšnější koncerty v České republice a rozsáhlé marketingové kampaně,
  • v rozvojových projektech v kontextu koncertů vzhlížíme k elektronické komunikaci - od nalezení koncertu zákazníkem, přes jeho objednávku, až po platbu a obdržení sedadel v sále.

Naše strategie

Investice podnikových zdrojů tam, kde je jejich využití maximálně efektivní, k čemuž pravidelně uzpůsobujeme naši nabídku produktů, díky nimž dosahujeme maximalizace přínosu pro všechny dotčené subjekty s naší firmou.Copyright © 2010 Company Group, a. s.